Made with MAGIX adres: Vurenlaan 122 4006 XV  Tiel telefoon: mobiel 0610-553026 e-mailadres: info@mabroe.nl twitteraccount: @mabro122 mabroe advies is haar activiteiten gestart op 20 juni 2000. Inmiddels hebben velen kennis gemaakt met de wijze waarop de diensten worden aangeboden. Dal geldt zowel voor particulieren als voor ondernemers (van ZZP-er tot bedrijfsorganisaties). Aangeboden wordt: Belastingadvies (Particulieren en Ondernemers), Boekhouden (Ondernemers) en Bewindvoering (Particulieren). Van harte welkom op de vernieuwde website van mabroe advies. Wij zijn in principe niet meer bereikbaar via een vaste telefoonlijn. U wordt verzocht contact te onderhouden middels het mobiele telefoonnummer (06-10553026) of e-mailadres (info@mabroe.nl).   Middels deze website wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten, die wij u aanbieden. Wat mogen we van elkaar verwachten, op welke wijze en wanneer? Uiteraard is er ook voldoende aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, die belangrijk voor u kunnen zijn. Minimaal eens per jaar wordt een nieuwsbrief uitgegeven, waarin de nieuwe ontwikkelingen extra belicht worden. In verband met de Privacyverklaring verschijnt een extra editie in augustus 2018. Zie ook deze site. Via een klik op de juiste navigatieknop komt u bij de gewenste informatie.  Bereikbaarheid en opening kantoor. In tegenstelling tot andere administratiekantoren is mabroe advies altijd telefonisch bereikbaar. Uw vraag of probleem beperkt zich namelijk niet tot de reguliere werkdagen of kantooruren. Vandaar dat gekozen is voor één mobiel telefoonnummer, 06-10553026. Mocht het toestel in gesprek zijn, spreek uw boodschap in en u wordt teruggebeld. Ook in het geval als wij op vakantie zijn. Contacten, die via e-mail (info@mabroe.nl) gelegd worden, worden zo veel mogelijk dagelijks beantwoord. Immers, het kantoor is niet permanent bezet. Bezoek bij u thuis gebeurt op tijdstippen, die u het beste uitkomen. Daar gelden geen limieten voor. Bezoek bij mij op kantoor kent wel afgebakende tijden, namelijk van maandag t/m donderdag van 11.00 tot 22.00 uur, op vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. In uitzonderlijke gevallen kan ook op zondag een afspraak gemaakt worden. In de periode (1 maart - 30 april), waarin belastingaangiften worden gedaan, gelden geen VASTE bezoekuren.  Alle bezoeken op kantoor vinden slechts plaats na gemaakte afspraken. Tarifering, facturering en betaling. Om de twee jaar vindt herziening van de tarieven plaats. Onder het kopje “tarieven” kunt u contact maken met het tarievenblad dat geldt voor de jaren 2017 en 2018. Door met mabroe advies zaken te doen, committeert u zich aan deze tarieven en aan de verder gestelde voorwaarden. Facturen worden via e-mail (*) verzonden en er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Na deze betalingstermijn worden herinneringen via e-mail (*) verzonden. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden één maand na datering eerste factuur, wordt u een aanmaning gestuurd met een nieuwe factuur. In deze factuur worden aanmaningskosten ad € 10,--, excl. BTW, opgevoerd en ook ter incasso aangeboden bij SMITS LEGAL INCASSO TIEL Alle kosten, die hieruit voortvloeien zijn dan voor uw rekening. (*) Cliënten, zonder e-mailadres, ontvangen de factuur via de post. Belastingadvies. mabroe advies verzorgt de belastingaangiften voor PARTICULIEREN. Iedereen kan hiervoor een afspraak maken. Onder het hoofdstuk “ALGEMEEN” vindt u terug hoe contact gelegd kan worden. mabroe advies verzorgt de belastingaangiften voor ONDERNEMERS (eenmansbedrijven), waarvoor ook de boekhouding wordt verzorgd. Het is dus niet mogelijk om uw boekhouding bij een ander administratiekantoor onder te brengen en de belastingaangifte bij mabroe advies te doen. Te gebruiken software: NEXTENS van Elsevier. Voor verzenden aangiften naar Belastingdienst is DigiD niet nodig. Hiervoor wordt het KPN certificaat gebruikt. Particulieren en ondernemers ontvangen direct na aangifte een volledig inzicht in het voorlopige resultaat op papier. Ook wordt inzicht verschaft of recht bestaat op Zorg-, Huur- of Kinderopvangtoeslag. Indien nog geen aanvraag voor een bepaalde toeslag is gedaan, dan wordt dit terstond uitgevoerd. Hiervoor is wel een DigiD nodig. Geen DigiD? Dan wordt deze aangevraagd en op een later (binnen een week) tijdstip uitgevoerd. In alle situaties geldt dat gratis hulp wordt geboden als de Belastingdienst / Dienst Toeslagen tot een andere visie komt als uitgebracht door mabroe advies.   Boekhouding. mabroe advies verzorgt de boekhouding voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) met een tweeledig doel. 1. De (startende) ondernemer bewust maken van het feit dat naast het aanbieden van diensten en producten het voeren van administratie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het voeren van een onderneming. 2. Een transparante boekhouding neerzetten, die deels door de cliënt wordt gevuld, en uiteindelijk door mabroe advies wordt omgezet in een volwaardige administratie met per kwartaal een Balans, Verlies- en winstrekening en aangifte Omzetbelasting. Per klant wordt een administratie op maat gemaakt en wel in onderlinge samenspraak. Positief in dit traject is dat de klant vanaf het begin betrokken raakt bij zijn/haar administratie. Een must om de meestal aanwezige aversie van administratie voeren te tackelen. Besloten is dan ook om niet met een boekhoudpakket te gaan werken. Immers een dergelijk pakket zal de zelfwerkzaamheid van administratie voeren en het inzicht tijdens het administratieve proces zeker niet bevorderen. Gekozen is daarom voor een persoonlijk Excel pakket. Velen kunnen met een dergelijk pakket direct aan de gang. De klant ontvangt elk kwartaal een zogenaamd invulbestand, waarin hij de dagboeken bijhoudt. Uitwisseling van gegevens, inclusief vragen en antwoorden, gebeurt voornamelijk via de e-mail. Op kantoor kunnen op wederzijds verzoek specifieke onderwerpen de revue passeren. Na verloop van tijd blijkt dat de ZZP-er zijn administratie inderdaad beschouwt als een onderdeel van zijn werk. Hiermee wordt doel 1 in bijna alle gevallen bereikt. Belangrijk om te weten is dat alleen de zuivere boekhouduren in rekening worden gebracht. Begeleiding om het administratieve proces onder de knie te krijgen, wordt door mabroe advies gezien als investeren in een nieuwe onderneming.     ALGEMEEN BELASTING- ADVIES BOEKHOUDING NIEUWS- BRIEVEN Bewindvoering. mabroe advies kan in gevallen dat uw partner, ouder(s) of kind(eren) niet (meer) in staat is om zijn/haar financiële zaken te regelen de helpende hand bieden. Bevoegdheden worden overgedragen na overleg met de Rechtbank aan mabroe advies, die daar verplicht verantwoording verschuldigd is. Discretie is verzekerd. BEWIND- VOERING Nieuwsbrieven. mabroe advies verzendt minimaal eens per jaar, meestal in december, een nieuwsbrief. Hierin worden nieuwe ontwikkelingen op fiscaal gebied, die betrekking hebben op het gebied van Boekhouding en Belastingaangiften, gemeld. Tevens wordt gemeld wanneer afspraken gemaakt kunnen worden voor de Belastingaangiften. Eens per twee jaar worden de tarieven aangepast. In de nieuwsbrief van december 2014 worden de tarieven voor 2015 en 2016 aangegeven. Hierbij is rekening gehouden met het inflatiecijfer van 2013 en de geschatte prijsindex voor 2014. Klik op blok “NIEUWSBRIEVEN” om deze te lezen. Klik hier voor Tarievenblad 2017 en 2018.  naar boven naar boven naar boven Via het gastenboek kunt u ook contact met ons opnemen. Privacyverklaring